લાઇસેંસ પ્લેટ ફ્રેમ, એન્ડરસન કનેક્ટર, સ્વતઃ પ્રતીક - અબ્દ ઔદ્યોગિક

D006 ત્રિકોણ પરાવર્તક


 ડબલ પક્ષો Trapezia રિફ્લેક્ટર આલેખક

1.Material: આધાર ગરમ ઝિન્ક પ્લેટિંગ આયર્ન અપનાવે

2.Color: લાલ પીળા નારંગી

3.Size: 120 * 50 * 70mm

4.Visibility: 1 કિમી

5.Application: રસ્તાની એકતરફ વિકસેલો અથવા હાઇવે guardrail પર વાપરી રાત્રે સલામતી રાખવા

6.Reflector સામગ્રી: PMMA