લાઇસેંસ પ્લેટ ફ્રેમ, એન્ડરસન કનેક્ટર, સ્વતઃ પ્રતીક - અબ્દ ઔદ્યોગિક

લાઇસન્સ પ્લેટ ફ્રેમ / લાઇસેંસ પ્લેટ ધારકો 6 લક્ષણો


સામગ્રી મેટલ: સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ; પ્લાસ્ટિક
કદ 310x160mm વધુ કે ઓછા, પરંતુ યુએસએ માટે પ્રમાણભૂત કદ 
રંગ ક્રોમ, મેટ્ટ બ્લેક, ચળકતા કાળા, સફેદ અને તેથી
યાન છાપકામ, ઊભા અક્ષરો સાથે embossed, colorfill સાથે debossed, સાદી