מסגרת לוחית הרישוי, אנדרסון Connector, Auto סמל - עבד תעשייתי

תכונות לבעלי צלחת מסגרות לוחית רישוי / רישיון 6