מסגרת לוחית הרישוי, אנדרסון Connector, Auto סמל - עבד תעשייתי