ស៊ុមស្លាកលេខ, Anderson បានភ្ជាប់, ដោយស្វ័យប្រវត្តិបដិរូប - Abd ឧស្សាហកម្ម

បញ្ចាំងត្រីកោណ D005


រនាំងផ្លូវគំនូសព្រាងឆ្លុះបញ្ចាំង

1.Material: ការគាំទ្រនេះបានអនុម័តក្តៅស័ង្កសី plating ដែក

2.Color: ក្រហមទឹកក្រូចលឿង

3.Size: 120 * 50 * 70mm

4.Visibility: ចម្ងាយ 1 គម

5.Application: បានប្រើនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវឬផ្លូវដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរនាំងផ្លូវនៅពេលយប់

សម្ភារៈ 6.Reflector: PMMA