NL rėmelį Anderson jungtis, automatinis herbas - Abd Pramonės