Лиценз хавтан хүрээ, Андерсон холбогч, Авто Сүлд - Абд аж үйлдвэрийн

Хурдны замын Хашлага delineator тусгал


 онцлог: 

1) нэг, эсвэл хоёр тусгал 

2) ойлгогч Өнгө: цагаан, эсвэл шар, улаан 

3) Дүгнэн материал: PMMA,

4) хялбар суулгах, засвар юм.

Олон нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн авто замын Хашлага, хонгил, аюулгүй жолооч Бид зөвхөн гүүр төсөл хурдны зам эрхлэх биш юм, гэхдээ бас, замын байгууламжийг санал гэх мэт замын хажуу болон гүүрэн дээр ашигласан

1) Дэвшүүлсэн хучилтын тэмдэгт (зам үржлийн)
2) Хурдны зам delineator
3) зам нь хашаа саад 
4) Замын тэмдэг
5) Замын хөдөлгөөний удирдах зөвлөлийн
6) Lane тусгаарлах
7) Зам тусгал Хилийн ашигласан Шилэн шалгана
8) замын конус
9) Нарны замын байгууламж