لائسنس جي پليٽ جا فريم، رسن Connector، خود مونوگرام - عبد صنعتي