අප අමතන්න - අබ්ද් කාර්මික කම්පැනි ලිමිටඩ්
බලපත්ර පළඟ රාමු, ඇන්ඩර්සන් සම්බන්ධකය, වාහන රාජ්ය ලාංඡනය - අබ්ද් කාර්මික

අප අමතන්න

Abd ඉන්ඩස්ටියල් සමාගම. ලිමිටඩ්,

ලිපිනය

No.44-1, shangheng පාර, Fuhai, CIxi සිටි, ෙසේජෑං ෙපොවින්ස්, 315300, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

mail@abdind.com

                                                                amy@abdind.com

දුරකථන

0086-574-56339486

0086-17367099116

පැය

සඳුදා-ඉරිදා: පැය 24

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?