බලපත්ර පළඟ රාමු, ඇන්ඩර්සන් සම්බන්ධකය, වාහන රාජ්ය ලාංඡනය - අබ්ද් කාර්මික

ආරක්ෂාව පරාවර්තී ආලෝකය BD051

චින්තාපර-LED-pendant-සමග-ලෝහ-Key-රිං-En13356-RoHS-Comliant
  • Min.Order ප්රමාණය: 100 Piece / කැබලි
  • සම්පාදන හැකියාව: 10000 මසකට Piece / කැබලි
  • වරාය: නිංෙබෝ
  • ගෙවීම් කොන්දේසි: මේස පන්දු / LC / බටහිර සමිති

පිරිවිතර

ආරක්ෂාව පරාවර්තී ආලෝකය

3 විවිධ ආලෝක සැකසුම

නිෂ්පාදන ප්රමාණය: Dia 2 "X1 / 4"

ලාංඡනය ප්රදේශයේ: Dia1 "

 ආරක්ෂාව පරාවර්තී ආලෝකය

විස්තර:

ප්ලාස්ටික් පරාවර්තී ආලෝකය

විලාසිතා හා ජනප්රිය නිර්මාණය, OEM නිර්මාණය දීමටත්

පරිසර හිතකාමී: ඔව්

ක්රියාව: LED light සමග යතුරු කැරැල්ලේ සහ අවවාදය ආලෝකය

හොඳ තත්ත්වයේ සඳහා

නිෂ්පාදන ප්රමාණය: Dia 2 "X1 / 4"

ලාංඡනය ප්රදේශයේ: Dia1 "

පැකේජය: 250pcs / ctns

MOQ: 3000pcs

ලබා දීමේ කාලය: 25 කට පසු තහවුරු

සහතික කිරීම ROHS සහ ක්රිස්තු වර්ෂ

ලාංඡනය ලාංඡනය ලබා ගත හැකි, ප්රවර්ධන දීමනා සඳහා කදිම

ගෙවීමේ නියමයන්: ෆැක්ස් පිටපතක් බී / පෙළ පසු 30% තැන්පතු හා ඉතිරි

3 විවිධ ආලෝක සැකසුම

කොක්කෙන් ඇතුළත්