Giấy phép tấm Frame, Anderson Connector, Auto Emblem - Abd công nghiệp

Nét đặc trưng cho biển số xe sở hữu khung hình / tấm giấy phép 6